Categorie: Activiteiten

Demo Good Dog Day 06/08/2017

Demo brandweer Temse 12/09/2015 – 13/09/2015

Inzetoefening Defensie 05/06/2014

De week van 2 tot 6 juni 2014 stond bij de 6 Cie Constructiegenie van het 11 Bn Gn te Burcht gereserveerd voor hun compagnieoefening. In die week trainden de soldaten van Burcht hun skills horizontale en verticale constructie. Gezien deze constructiecapaciteit ook ingezet kan worden in een semi-permissieve omgeving, worden de mensen eveneens getraind in “Own Force Protection” en overleving.

Op 5 juni 2014 werd er een aanval uitgevoerd op de verschillende werven van de 6 Cie. Na de stabilisatie in de regio en de reorganisatie van de troepen, merkten de verantwoordelijke kaderleden dat er 6 personen vermist waren. Dit scenario had als doel de soldaten te trainen in “Personnel Recovery”, één van de verplichte onderwerpen van de Joint Individual Common Core Skills bij de Belgische Defensie.

In het kader van de samenwerking met burgerorganisaties bij een eventuele humanitaire inzet werd er beroep gedaan op het SAR-team SAR-K9.be. Gezien de grootte en moeilijkheid van het te doorzoeken gebied, hebben wij de hulp ingeroepen van DSAR, een SAR-team dat dezelfde visie als de onze nastreeft. De oefening vond plaats in de omgeving van Leopoldsburg, meerbepaald de mijnterril van Heusden Zolder en Beringen. DSAR nam de terril van Beringen voor hun rekening en SAR-K9.be die van Heusden Zolder. Wij hebben op onze beurt onze zone (Heusden Zolder) ingedeeld in 3 zones waarmee we tot een totale oppervlakte van 22 hectaren kwamen. De zone in Beringen was groter gezien onze collega’s van DSAR over meer honden beschikten.

Elk team werkte in steun van een peloton van de 6 Cie Constructie. De searchteams zochten de slachtoffers terwijl de soldaten instonden voor de bevrijding, verzorging, triage en algemene coördinatie. Mede door deze goede coördinatie en samenwerking met de genisten van Burcht zijn we er in geslaagd de slachtoffers te recupereren binnen een tijdspanne van 90 minuten.

Desondanks de goede resultaten hebben zowel DSAR als wijzelf enkele werkpunten ontdekt. Zo vormen de zeer dicht begroeide gebieden in combinatie met de steile hellingen soms een probleem voor een adequate zoekactie met onze honden. Tevens moet er rekening gehouden worden met de wind, die tussen de hellingen van de terril de menselijke geuren soms van richting deed veranderen. Deze aandachtspunten zullen zeker meegenomen worden naar volgende trainingen.

Tot slot werd deze boeiende en leerrijke namiddag, zowel voor de 6 Cie als de 2 SAR-teams, afgesloten met een barbecue. Hier werd de mogelijk geboden aan de verschillende instanties om te debriefen en uiteraard met elkaar te verbroederen.