Functies & Taken

Hond

De hond staat uiteraard centraal in onze vereniging. Het is door beroep te doen op deze trouwe viervoeter dat we in staat zijn om mensen die vermist zijn te kunnen terugvinden. Om dit aan te leren maken we vooral gebruik van de instincten van het dier die we verder gaan aanscherpen doorheen de opleiding.

Hondengeleider

De hond is niets zonder zijn hondengeleider. Het vertrouwen tussen beiden moet er immers zijn en samen zullen ze een heus parcours afleggen om te komen tot een goede band tussen beide en om te komen tot een inzetbaar team. Los van de opleiding die de hond en hondengeleider krijgen zijn er nog enkele taken die de hondengeleider moet aangeleerd krijgen tijdens de opleiding. Zo moet hij zijn weg kunnen vinden doorheen moeilijk begaanbaar terrein een kennis in verband met navigatie is dan zeker wenselijk. Ook dient de hondengeleider op een adequate wijze te kunnen communiceren door middel van een portofoon. Wat betreft veiligheid voor zichzelf en voor de hond verwachten we dat de hondengeleider een cursus EHBO heeft gevolgd.

Buddy

De buddy staat de hond en vooral de hondengeleider  bij op het vlak van navigatie en communicatie. De hondengeleider is immers zo gefocused op het werken met de hond dat de buddy de omgevingsfactoren in overschouw moeten nemen en dan ook moet kunnen handelen. De opleidingen die we voorzien voor de buddy zijn dan ook dezelfde als die we verwachten van de hondengeleider.

Medic

Dat er een medic nodig is binnen dit werk is vrij vanzelfsprekend. Los van het feit dat we van ieder lid een EHBO kennis/opleiding verwachten investeren we als team ook in een stevige ‘medische’ omkadering. Dit enerzijds voor onszelf en anderzijds voor eventuele slachtoffers die we lokaliseren. Van de medics verwachten we dat ze een  opleiding gevolgd hebben (Verpleegkunde A1 & A2 of DGH)

Teamleader

Hij stuurt de zoekteams aan en is in staat om snel bijstand te verlenen en instructies te geven. Het is dan ook de teamleader die de schakel vormt tussen de zoekteams op het terrein en de commandopost. Hierbij wordt vooral een degelijke en gevorderde kennis verwacht op volgende gebieden: radiocommunicatie, navigatie, EHBO.

Operationele commandopost

De operationele commandopost of OCP is het kloppend hart tijdens een interventie. Van hieruit worden de zoekacties geleid en worden de beslissingen genomen. De OCP bestaat uit  radio-operators, adjunct inzetleider en inzetleider. Eventueel aangevuld met een verantwoordelijke logistiek. Personen die zich in willen zetten voor de OCP werken vooral met de radio en vormen de  schakel tussen alle teams in het veld en de inzetleiding. Een gezonde dosis koelbloedigheid, verstand van techniek, multitasking en radio communicatie is een must.

Adjunct inzetleider

De adjunct inzetleider staat de inzetleider bij waar nodig.

Inzetleider

De inzetleider organiseert een zoekactie en coördineert deze met alle aanwezigen van andere teams en in overleg met de hulpdiensten. Deze persoon is de hoofdverantwoordelijke van de zoekactie en dient ook omwille van die reden alle opleidingen doorlopen te hebben.